Doelstelling

De werkgroep richt zich primair op de relatie Jodendom – Christendom. Het doel is de Joodse achtergronden van het christelijk geloof aandacht te geven. Jaarlijks worden in het winterseizoen twee of drie avonden met een inleiding en bespreking georganiseerd. De werkgroep werkt samen met de betreffende werkgroep uit het dorp Rheden.

De werkgroep werkt mee aan de jaarlijkse Dag van het Jodendom. Deze wordt gehouden in de maand januari.
Er worden artikelen gepubliceerd over het Jodendom in parochie-en kerkbladen.

Contact:          De heer T. Algera, e-mailadres:  tent.algera@gmail.com

Leerhuisavonden over de profeten

“The Prophets” van Abraham Heschel werd bij verschijning in 1962 meteen herkend als een meesterwerk, een boek vol bijbelse geleerdheid. Het is een briljant onderzoek naar de oudtestamentische profeet als uniek mens, en in die gedaante als boodschapper van God. Het boek toont de hartstochtelijke betrokkenheid van de Eeuwige bij de geschiedenis van de mensheid. De profeten kijken naar de samenleving vanuit de optiek van God, die schreeuwt over onrecht en ijvert voor gerechtigheid. Dit vorig jaar in het nederlands verschenen en door velen gewaardeerde boek biedt lezers van het Oude Testament – joden, christenen en anderen die geïnteresseerd zijn in het bijbelse denken – de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de betekenis van religie en de diepste vragen van de mens.
Rabbijn Abraham Heschel (1907-1972) vluchtte in 1939 van Polen naar de VS. Hij werd hoogleraar en groeide uit tot een van de belangrijkste joodse theologen en filosofen van de twintigste eeuw. Door de bestudering van de profeten rees in hem de overtuiging dat religiositeit vraagt om betrokkenheid bij politiek en maatschappij. Hij was bevriend met Elie Wiesel en Martin Luther King.

Lees verder >>