Werkgroep Interreligieuze ontmoetingen

Deze werkgroep organiseert ontmoetingen tussen Joden, Christenen en Moslims te Dieren met als doel elkaar beter te leren begrijpen.

Contact           mevr. G. Van Gulyk-Kuiper, e-mailadres: gulykuiper@hetnet.nl, tel. 0313-422610

De vier geloofsgemeenschappen in Dieren en omstreken hebben weer plannen om elkaar beter te leren kennen. Er zijn al verschillende mogelijkheden geweest om elkaar te ontmoeten, waaronder elkaars diensten bijwonen en na afloop napraten. Dit willen we dit najaar herhalen en hopen dat velen dat (opnieuw) mee willen maken. Geeft u zich van te voren op, dan weten we op hoeveel mensen we mogen rekenen. Maar als u op het laatste moment toch wilt komen dan is dat natuurlijk ook mogelijk.
We komen een halfuur voor de aanvang bij elkaar voor nadere uitleg en na afloop van de dienst is er gelegenheid voor het stellen van vragen en gesprek. Het zou fijn zijn als u alle bijeenkomsten kunt bijwonen. Maar lukt dat niet en kiest u voor één van de bijeenkomsten, dan bent u ook van harte welkom. Voorop staat dat we elkaar ontmoeten en elkaars achtergronden beter leren kennen.
De bijeenkomsten zijn:
Zondag 6 oktober            Nicolaaskerk (PKN), Friedhof 6, Ellecom
10.00 uur    Uitleg 9.25 uur        De Voorganger is Dominee G. Jansen
In deze dienst zal een kind worden gedoopt.
Vrijdag 18 oktober            Selimiye Moskee, Enkweg 30a, Dieren
13.34 uur    Uitleg 13.00 uur        De voorganger is Imam M. Karatas
Zaterdag 2 november        De Sjoel, Spoorstraat 34, Dieren
10.00 uur    Uitleg 9.30 uur        De voorganger is Rabbijn M. van Praag
Zondag 10 november        Emmaüskerk (RK), Rodekruislaan 2, Dieren
10.00 uur    Uitleg 9.30 uur
Voorgangers zijn de paters uit de orde van Jan Derickx (Spiritijnen)

Inlichtingen en opgave per e-mail: iro.activiteiten@gmail.com

De werkgroep Interreligieuze Ontmoetingen (IRO)

De werkgroep heeft tot doel het bevorderen van interreligieuze ontmoetingen en wordt ondersteund door: 
De Raad van Kerken Dieren e.o.,; de Dierense Sjoel (De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland) en de
 Selimiye Moskee Dieren (Islamitische Stichting Nederland);

Copyright © 2016   Raad van Kerken Dieren e.o.
Go to Top