Per 31 december 2011 was het bestuur daarmee als volgt samengesteld:

Voorzitter
Mevrouw Ds J.B. Quik-Verweij
Afgevaardigde namens de pastores

Tel. 0575-567778
e-mail: dominee@quik-verweij.nl

Secretaris
Mevrouw H. Brouwer-Stronks

Tel. 0313-420396
brostro@hetnet.nl

Penningmeester
De heer J.W.M. Jansen
Afgevaardigde van de RK Sint Eusebiusparochie, locatie Dieren

Tel. 0313-416884
jan.jansen46@planet.nl

Afgevaardigden

Dhr. M.C. Oldenburg
namens de Protestantse gemeente Dieren

Tel. 0313-420188
k.oldenburg@hetnet.nl

Mevr. M. Elzebroek
namens de RK Sint Eusebiusparochie, locatie Dieren

Tel. 0313-414566
margreet_elzebroek@hotmail.com

Mevr. H. Doevedans
namens de Protestantse gemeente Ellecom-De Steeg

Tel. 0313-450373
h.doevendans4@upcmail.nl

Notulist
Mevr. G. van Gulyk-Kuiper
namens de Protestantse gemeente Dieren

Tel 0313-422610
gulykuiper@hetnet.nl

C. Verburg
namens de Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO

Tel. 0313-414412
intexad@hetnet.nl