Adressen redacties kerkbladen aangesloten leden

Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO

Website: spankeren.protestantsekerk.net

Secretariaat
Dhr. T.A. van Ark (secretaris), Prinses Irenelaan 14, 6951 AH Dieren. Tel. 0313-413728

Kerkklanken abonnementsadministratie
Mevr. C.Jansen-Vink, Meidoornlaan 130, 6951 LX Dieren. Tel. 0313- 421121

Protestantse gemeente Dieren

Website: www.pkndieren.nl/

Kerknieuws abonnementenadministratie
Fam. Jonges, Pr. Irenelaan 4, tel.: 0313-415157

Postadres
kerkelijk bureau
Domeinlaan 2, 6952 HB Dieren, tel.: 0313-416356
Openingstijden: vrijdag 9.00 – 12.00 uur
e-mail: kerkbureau@pkndieren.nl

Protestantse gemeente Ellecom-De Steeg

Website: www.pges.nl/

Blad “Ontmoeting”
e-mail: ontmoeting.rheden@gmail.com

Postadres
Binnenweg 18, 6955 AX Ellecom

RK Sint Eusebiusparochie locatie Dieren

Website: www.eusebiusparochie.nl/

Postadres
Rode Kruislaan 2, 6951 BL Dieren
e-mail: emmausparochiedieren@gmail.com