Aanbieden Nieuwjaarsgroet

Door een afvaardiging van de Raad van Kerken Veluwezoom is op woensdag 10 oktober 2018  in de Sjoel te Dieren de Nieuwjaarsgroet aangeboden aan de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland.

De afgevaardigden van de Raad waren ds. Henk Boonen,  Truus Havinga en Hannie Brouwer. Namens de LJG waren Michaël Mendel en Ina Grevel aanwezig. Na een hartelijke ontvangst werd informatie uitgewisseld en is de hoop en verwachting uitgesproken dat de banden tussen de kerken en de Joodse Gemeente nog meer versterkt zullen worden.

Nieuwsjaarsgroet

voor de liberaal Joodse gemeente in Dieren.

U viert in uw eigen sjoel “Rosj Hasjana 5779 ” en bereidt u voor op de komende feestdagen. Vanuit de omringende kerkelijke gemeenschappen wensen wij u een

goed, zoet en Gezegend Nieuwjaar

Moge dit gebed ons met elkaar verbinden:

Laat het licht van Uw genegenheid ons allen zegenen
Want daarmee hebt Gij, Eeuwige, ons de liefde bijgebracht.
Ga met ons mee op de weg van zegen, barmhartigheid en vrede
Gezegend Gij die ons oproept vredestichters te zijn.

Wij koesteren het contact dat wij al een reeks van jaren met de sjoel in Dieren hebben en wij hopen dat ook dit komend jaar de banden tussen de kerken en de Joodse Gemeente nog meer versterkt zullen worden.

Wij verheugen ons op de voortzetting van onze goede samenwerking.

Namens de Raad van Kerken Veluwezoom
en de Regionale Werkgroep Kerk en Israël.

Lezing “El Camino de Santiago: waarom zou je eraan beginnen?”

Reflecties over een voettocht naar Santiago de Compostella.
Emmaüskerk Dieren 4 oktober 2018. Aanvang 20.00 uur

Wat bezielt mensen door de eeuwen heen om op bedevaart te gaan? En waarom zou je naar Santiago lopen? Nog steeds gaan velen op pad naar deze oude bedevaartsplaats. De belangstelling hiervoor is de afgelopen jaren toegenomen, ondanks de secularisatie. Dat maakt de vraag naar het waarom extra interessant.

André Weel uit Dieren liep in de herfst van 2017 samen met zijn echtgenote de Camino Francés: de meest belopen pelgrimsroute door Noord-Spanje. Een terugblik op een bonte verscheidenheid aan ervaringen. Hoe waardeert hij achteraf deze voettocht? Wat levert het een pelgrim op, behalve mooie foto’s en de “Compostella”: de officiële kerkelijke verklaring dat je de tocht volbracht?

Deze voor iedereen toegankelijke lezing wordt onder auspiciën van de Raad van Kerken Veluwezoom gehouden in de Emmaüskerk en wel op donderdagavond 4 oktober 2018. Aanvang 20.00 uur.
Voor de koffie en het bijwonen van de lezing wordt een vrije gift van €3,– gevraagd.

JOODS LEERHUIS  DIEREN

Van de regionale Werkgroep Kerk en Israël

Leerhuisavond
Het thema van de leerhuisavond is: Het joodse karakter van de evangeliën

Eeuwenlang zijn de evangeliën gelezen als christelijke geschriften waarin afstand wordt genomen van het jodendom. Ook vandaag gaan nog veel bijbellezers uit van het anti-joodse karakter van de evangeliën. Peter van ’t Riet komt echter keer op keer tot geheel andere conclusies bij zijn onderzoek naar het joodse karakter van de evangeliën: het zijn joodse geschriften geschreven door joodse auteurs, handelend over joodse probleemstellingen, opgesteld met behulp van joodse woorden en begrippen en geheel te verklaren vanuit de godsdienstige discussies waar het jodendom in de 1e eeuw CJ zo rijk aan was.

In deze lezing worden een aantal aspecten van het joodse karakter van de evangeliën behandeld: het taalgebruik van de evangelisten, het joodse leven in de evangelieverhalen en het midrasj-karakter van de evangeliën. Met behulp van voorbeelden wordt zichtbaar welke rijke betekenissen er achter woorden, teksten en verhalen schuil gaan, zodra we ze vanuit hun joodse achtergrond proberen te begrijpen. De lezing is een pleidooi om de evangeliën anders te lezen dan eeuwenlang in de kerk de gewoonte was.

De eerste avond wordt geleid door Peter van ’t Riet. Hij schreef vele boeken en artikelen over het joodse karakter van de bijbel en de betekenis van het jodendom voor het christendom.

Datum              woensdag 10 oktober 2018
Plaats:              Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang:         19.30 uur
Inleider:            Peter van ‘t Riet
Kosten:             5,00 euro
Contactadres:   ds. Henk Boonen, tel: 0313 – 414160

Hoe schoon is onze kleding?

Made in …………….

Hoeveel kleding hangt er in uw kast? En kijk eens op de labels in uw shirt, broek of jas waar die gemaakt is.
Veel kleding die in Nederland in de winkels ligt, komt uit lage lonen landen.
De kledingindustrie zorgt voor veel werkgelegenheid maar helaas zijn de arbeidsomstandigheden nog steeds slecht. Werknemers maken  vaak extreem lange werkdagen, worden zwaar onderbetaald en werken in ongezonde omstandigheden.

De kledingindustrie is een gigantische industrie. Wereldwijd werken er ruim 47 miljoen vrouwen en mannen. De productieketen is complex. Onze kleding komt via een route van (onder-) aannemers, inkoopkantoren en importeurs uiteindelijk in de winkelschappen terecht.
Voor kledingarbeiders  is het moeilijk om zelf te zorgen voor verbetering.

Eerlijk gemaakte kleding, is dat eigenlijk wel mogelijk? En hoe kunnen we daar vanuit Nederland aan bijdragen?
Corita Johannes van CNV Internationaal wil op zondag 14 oktober hierover komen spreken en u kunt kijken en luisteren naar het verhaal van kledingarbeidster Sri uit Indonesië.

De werkgroep geloof en Maatschappij van de Raad van Kerken Veluwezoom organiseert deze avond.
U bent van harte uitgenodigd!

De toegang is vrij. Na afloop wordt een collecte gehouden.

Datum:          zondag 14 oktober 2018
Plaats:          Ontmoetingskerk Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang:     20.00 uur
Inleider:        Corita Johannes, CNV Internationaal

Bijzondere ‘Arnhemse’ voorstelling in Dieren met muziek, zang en dans rond teksten van Teresa van Avila

Op zaterdagmiddag 17 november a.s. vindt onder auspiciën van de Raad van Kerken Veluwezoom in de Emmaüskerk te Dieren een zeer bijzondere voorstelling plaats over Teresa van Avila met als titel ‘‘Teresa en haar innerlijke burcht’. Aanvang 15.00 uur

Een groep enthousiaste muzikanten uit Arnhem heeft eind 2015 een prachtige voorstelling gemaakt rond de mystica Teresa van Avila (1515-1582). De voordracht van teksten uit haar ‘Innerlijke burcht’ wordt afgewisseld met oude muziek, zang en dans. De muziek bestaat onder andere uit 16de eeuwse Recercada’s (instrumentale muziek), Sefardische (Spaans/Portugese Joodse) muziek en liederen op tekst van Teresa, waaronder het bekende Taizé-lied Nada te turbe (Laat niets je verontrusten).
Een bekende uitspraak van Teresa: ‘Als je danst, dans dan; als je bidt, bid dan.’ Met andere woorden: doe dat wat je doet met aandacht. Mindfulness uit de late Middeleeuwen.

De uitvoerende spelers zijn Theo Worm: gitaar en klarinet; Marianne Brouwer: dwarsfluit; Trudi van Kessel: zang en gitaar; Nuria Castells: castagnetten en dans; Quintus Hanssens: percussie; Henk Ankoné: zang; Anita Hendricx: voordracht.

Teresa van Avila werd ruim 500 jaar geleden geboren in de stad Avila, in Spanje, als dochter van een edelman. Ze groeide uit tot een knap en ijdel meisje. Toen ze twintig jaar oud was trad zij het klooster in en werd lid van de orde der karmelietessen, zonder veel enthousiasme. Na een lange periode van allerlei lichamelijke kwalen en geestelijke ‘dorheid’, kreeg ze rond haar veertigste een mystieke ervaring: zij beleefde het lijden van Jezus zo diep en intens, dat ze besloot haar leven helemaal te veranderen en ook de kloosterorde te hervormen. Onvermoeibaar reisde ze daarna Spanje rond en stichtte het ene klooster na het andere. En ondertussen vond ze ook nog tijd om boeken en brieven te schrijven. Van haar geschriften is haar Innerlijke burcht het meest beroemd. Het behoort tot de hoogtepunten van de Spaanse literatuur. In dit boek beschrijft ze de ziel als een ‘innerlijke burcht’. We gaan van het ene verblijf naar het andere en komen zo steeds dichter bij onszelf én steeds dichter bij God.

De voorstelling vindt plaats in de Emmaüskerk, Rode Kruislaan 2 te Dieren. De entree kosten zijn €10,00 per persoon. In verband met de voorbereidingen is het prettig als u vóór 17 november a.s. kenbaar maakt of u komt. Dit kan of via e-mail  emmauskerkdieren@gmail.com of bij Jan Jansen, telefoon 0313-416884. Eventueel ook bij Ad Boogaard, lid van de voordrachtgroep, telefoon 026-3513185.

RAMADANGROET 2018

De groet met de handtekeningen i.v.m. het einde van de Ramadan is maandag 22 juni namens de Raad van Kerken Veluwezoom aangeboden aan de Imam en twee leden van het Moskee bestuur. Ook waren drie vrouwelijke leden van de moslimgemeenschap hierbij aanwezig.
( foto Jan W.M. Jansen)

Hoewel het Suikerfeest al een week was afgelopen werden we hartelijk ontvangen met koffie/thee en een tafel vol met zoetigheden. Er werden geanimeerde gesprekken gevoerd met inhoudelijke en soms kritische vragen.

De aangeboden Ramadangroet kunt u hier inzien.

OECUMENISCHE OPENLUCHTDIENST CAROLINAPARK DIEREN

Op zondag Trinitatis (27-5) werd in het Carolinapark gevierd dat God vele gezichten heeft: we weten weer dat Hij “ziet, hoort en spreekt”.  Met het voorbeeld van “de gele lis” (die zèlfs in het park aan de waterkant bloeide) en “de triangel” leerde de jongere garde wat de Drie-enige God betekent.
Tussen de 300 en 400 mensen waren aanwezig en genoten van deze andere manier van kerken: bijna alle stoelen waren bezet.
De complete bezetting van muziekvereniging Wilhelmina en het gelegenheidskoor met zangers uit verschillende tradities zorgden voor prachtige muzikale franjes.
Alleen de pastores (pastor Coenraads en ds. Quik-Verweij) waren niet zonnig gekleed: de werkkleding was immers werkkleding uit de traditie!
Dankzij “de Oranjerie” kon voor een vriendenprijsje koffie gedronken worden: iedereen bleef graag napraten en nagenieten.

Ds. Quik-Verweij
Voorzitter Raad van Kerken Veluwezoom
0575-567778

Foto’s  Gert Jan Bollen