JOODS LEERHUIS  DIEREN

Van de regionale Werkgroep Kerk en Israel

Leerhuisavond

Het thema voor de leerhuisavond is de ‘Sjabbat’.

De sjabbat is één van de bijdragen die de Bijbel heeft geleverd aan onze cultuur: één dag in de week ophouden met de dingen waar je de rest van de week druk mee bent.

Het gebod om de sjabbat te houden staat in de Tien Woorden, in Ex. 20:8-11 en Deut. 5:12-15. Het gebod is op beide plaatsen vrijwel hetzelfde, maar de motivering die van het gebod wordt gegeven, is heel verschillend. We zullen ons bezighouden met die twee motiveringen en daarmee ook met de vraag: wat is de sjabbat nu precies voor een dag, wat is de bedoeling ervan?

Vergeet u niet een bijbel mee te nemen? Liefst in twee verschillende vertalingen.

Deze avond wordt geleid door mw. drs. Dodo van Uden. Zij is medewerkster bij de Stichting Pardes en bij de Stichting Leren en Vernieuwen die studiemateriaal voor leerhuizen ontwikkelt.

Wij hopen op boeiende en leerzame avond. U bent van harte welkom.

Datum:             woensdag 31 januari 2018
Plaats:              Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang:         19.30 uur
Inleider:           Mw. drs. Dodo van Uden
Kosten:            5,00 euro
Contactadres:  ds. Henk Boonen, tel: 0313 – 414160

WAT TELT, ALS DE JAREN TELLEN.

Werkgroep Geloof en Maatschappij

“Dilemma’s bij het ouder worden.”
Veel mensen ervaren hun leven, ook op hoge leeftijd, als aangenaam en plezierig.
Toch zijn er ook ouderen die zeggen dat het niet erg zou zijn als ze in hun slaap zouden overlijden.
Zijn deze ouderen dan levensmoe of suïcidaal?
Nee helemaal niet, maar er is een gevoel van voldoening gegroeid over het leven wat ze tot die tijd  geleid hebben. Alles wat nog komt is meegenomen.

Er zijn echter ook ouderen die, op enig moment, klachten ervaren passend bij hun leeftijd. Dit kan zijn een pijntje hier of daar, maar kan ook van veel grotere ernst zijn. Soms zijn die klachten zo ernstig dat het leven als lijdend wordt ervaren.
Maar.. als het zo lijkt dat er geen verlichting meer mogelijk is, kan de wens ontstaan om palliatieve zorg of euthanasie te bespreken met de huisarts.

Een heel ander probleem op latere leeftijd is het gevoel van eenzaamheid of het verlies van zingeving en betekenis.
Maar.. is dit eigenlijk wel een medisch probleem?
Zijn vragen rondom zingeving, betekenis en kwaliteit van het leven niet als een leidende draad met het hele leven verweven? En in welke situatie spreken we nu van een ‘’Voltooid leven“?
Moeilijke vragen, maar wel belangrijk om het er samen over te hebben.
Wat kunt u van een arts hierin verwachten en wat niet, maar ook: Wat is goed om zelf te  doen ter preventie van deze problemen ?

In deze lezing wil specialist ouderdomskunde Ester Bertholet samen met u van gedachten wisselen en proberen tot antwoorden te komen op bovenstaande (levens)vragen.

Datum: Zondag 4 maart 2018
Aanvang: 20.00 – 22.00 uur
Plaats:
Ontmoetingskerk, Admiraal Helfrichlaan 54  Dieren
Vrij entree met vrije gift na afloop.

NACHTWAKE-TE-VOET 2018

KENNISMAKING BESTUUR SELIMIYE MOSKEE

Voor de november vergadering van de Raad was het nieuwe bestuur van de Selimiye Moskee uitgenodigd voor een kennismaking en op welke manier we elkaar kunnen blijven informeren en ontmoeten.

Van het bestuur van de Selimiye Moskee waren aanwezig:
Voorzitter dhr. Mehmet Muhtar, vice voorzitter dhr. Yildiray Yilmaz, imam Aydin Yener en de bestuursleden dhr. Ismail Dogancay, dhr. Adem Tuyluce en dhr. Cemal Karademir.