De Raad van kerken Dieren e.o. is een samenwerkingsverband van een viertal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Geen zaklamp, die ver weg schijnt,
geen straatverlichting tot het eind van
de hemel, precies genoeg licht om
een volgende stap te zetten,
in vertrouwen.

 

 

 

 

Het jaarverslag over 2016 kunt u hier lezen