De Raad van kerken Dieren e.o. is een samenwerkingsverband van een viertal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

Herfst

 

De blaad’ren vallen, vallen wijd en zijd

als uit des hemels tuinen neergevaren.

Zij vallen met ontkennende gebaren.

 

En in de nachten valt de zwarte aarde

uit alle sterren in de eenzaamheid.

 

Wij allen vallen. Ook deez’hand hier valt.

En zie slechts anderen aan: het is in allen.

 

Toch is er Eén die al dit vallen

oneindig teder in Zijn handen houdt.

 

Rainer Maria Rilke

 

 

 

Het jaarverslag over 2016 kunt u hier lezen