De Raad van kerken Dieren e.o. is een samenwerkingsverband van een viertal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

De goede en vredelievende mens

Je kunt pas rust en vrede aan anderen geven en laten zien, als je rust en vrede in jezelf hebt gevonden.
Een mens die in alle rust en vrede leeft, is nuttiger dan een groot geleerde.
Een mens die zijn slechte verlangens niet onder controle heeft, maakt van iets goeds nog iets slechts, en weet iets slechts nog goed te praten.
Een goed, in rust en vrede levend mens weet alles ten goede te gebruiken.

Uit: “De navolging van Christus”  Thomas a Kempis

Hertaald in jonge taal door Mink de Vries.

 

Het jaarverslag over 2016 kunt u hier lezen