De Raad van kerken Dieren e.o. is een samenwerkingsverband van een viertal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

Ik heb geen vleugels nodig

 

Mijn God,

ik hoef niet naar de hemel te klimmen

om met u te spreken

en bij U mijn vreugde te vinden.

 

Ik hoef mijn stem niet te verheffen

om met U te praten:

ook al fluister ik heel zacht,

U hoort mij.

Want U bent in mij,

in mijn hart.

 

Om naar U op te stijgen

heb ik geen vleugels nodig.

Ik hoef alleen maar stil te zijn,

in mijzelf te kijken

een heel dicht te blijven

bij een zo hoge Gast.

 

Bij U mag ik vertoeven

als bij een broer, mijn beste vriend.

Ik mag zeggen wat mij dwars zit

en U vragen mij te helpen

want ik weet:

U bent mijn God, mijn Vader

en ik uw kind.

 

Teresa van Avila

Het jaarverslag over 2015 kunt u hier lezen