De Raad van kerken Dieren e.o. is een samenwerkingsverband van een viertal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.


De vastenperiode telt 46 dagen.
Op de 6 zondagen in de vastentijd mag je echter vrij nemen van het vasten, om te vieren, te voelen en te proeven hoe goed we het hebben. 46 -6 = 40.
Zo komen we aan het begrip “40 dagentijd”!

Veertig dagen gaan we op weg, ieder op zijn eigen plek en vanuit zijn eigen hoedanigheid.
Maar toch met elkaar verbonden en elke dag even stilstaan op die reis door de veertig dagen.
Even bezinnen op wat we doen.
Wat geeft het leven ons, waar ervaren we pijn en tekort.
Waar kunnen we van betekenis zijn voor anderen

God, geef dat ik in deze veertigdagentijd
de ander zo ontmoet dat hij mij weghaalt
uit mijn zelfbeslotenheid,
uit mijn illusies over mezelf,
uit mijn eigendunk.
Dat hij mij in uw naam plaatst voor
wie ik echt ben.
God geef dat ik in alle nederigheid en
eenvoud mezelf mag zijn
en mezelf leer aanvaarden zoals ik ben

 

 

 

Het jaarverslag over 2017 kunt u hier lezen