De Raad van kerken Dieren e.o. is een samenwerkingsverband van een viertal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

Pinksteren

Fluister het mij in, heilige Geest:
Ik zal het goede denken.

Spoor me aan, heilige Geest:
Ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, heilige Geest:
Ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, heilige Geest:
Ik zal het goede nooit verliezen.

 

(toegeschreven aan Aurelius Augustus)

Het jaarverslag over 2017 kunt u hier lezen