De Raad van kerken Dieren e.o. is een samenwerkingsverband van een viertal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

Ieder mens wil graag meer weten, maar wat heb je aan kennis zonder rekening te houden met God? Een bescheiden boer die rekening houdt met God, is beslist beter dan een opschepper van een filosoof die sterren bestudeert, maar niet naar zichzelf kijkt.

Wie zichzelf goed kent, ziet hoe weinig hij eigenlijk voorstelt. Hij hoeft niet zo nodig complimentjes te krijgen.

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof om bergen te verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn (1 Korintiërs 13:2-3).

Uit: Thomas a Kempis De navolging van Christus
hertaald door Mink de Vries

 

Het jaarverslag over 2017 kunt u hier lezen