De Raad van kerken Dieren e.o. is een samenwerkingsverband van een viertal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

Een dorpsgezicht

 

De kerk in het midden

De toren er bovenuit

Een open deur

Een open boek

Een open oor

Brood voor het hart

Huis voor mensen

Bron van leven

Samenleven

Goddank

Het mag gezien worden

Een dorpsgezicht…..

 

Gerrit Jan Bos

 

Het jaarverslag over 2015 kunt u hier lezen

Het programma Vorming en Toerusting 2014 – 2015 is te vinden op: http://www.pkdieren.nl/kerk-zijn-met-elkaar/toerusting.html