De Raad van kerken Dieren e.o. is een samenwerkingsverband van een viertal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

 

NAAR U

Dit is de eerste schuchtere groei,

Een zich ontplooien naar het licht.

Eens is van liefde en geduld

de tijd vervuld,  —

dan staat mijn stille tuin in bloei.

En elk aandachtig bloemgezicht

Is toegericht

Naar U.

 

Ida Gerhardt

 

Het jaarverslag over 2017 kunt u hier lezen